Centrum: 030-292 00 21 / Stadion: 030-7603757 [email protected]

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.fysiodomstad.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Fysiodomstad-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel FysioDomstad zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan FysioDomstad niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. FysioDomstad garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. FysioDomstad wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer FysioDomstad links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door FysioDomstad worden aanbevolen. Fysiodomstad aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door FysioDomstad niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Fysiodomstad behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiodomstad of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Fysiodomstad behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Openingstijden

Ma
8:00 - 21:00
Di
8:00 - 21:00
Wo
8:00 - 21:00
Do
8:00 - 21:00
Vr
8:00 - 18:00
Za
9:00 - 15:00

Gratis (sport) inloopspreekuur

Di
18:00 - 19:00

Maak hier een afspraak

Locaties

Utrecht Nachtegaalstraat – Buiten Wittevrouwen

Utrecht Oost - Stadion

Neem contact op

Vragen, of snel hulp nodig? Bel of neem contact op via het onderstaande formulier.
U kunt voor afspraken en spoed natuurlijk ook telefonisch contact met ons nemen.

    1. Voor- en achternaam

    2. E-mailadres

    3. Telefoonnummer

    4. Bericht

    Via dit formulier stuur je een e-mailbericht aan ons. Wij reageren zo snel mogelijk om je van hulp te voorzien.